Programområde for Realfag

kjemi jenter

Hva er realfag?


Kilde: Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Oppbygging og fag

I VG2 og VG3 skal du velge tre programfag.

Dersom du velger programområdet Realfag, må du ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge minst to realfag i VG2 som du viderefører i VG3. 

Vi tilbyr følgende realfag: 

Ditt tredje programfag kan også være et realfag, eller du kan velge fra programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi, eller velge programfaget Toppidrett eller Bredde Fitness.

Hva kan du studere?

Med realfag oppnår du generell studiekompetanse. I tillegg kan du ta fag som oppfyller spesielle opptakskrav for en rekke studier, som ingeniørstudier, medisin, odontologi (tannlege), farmasi, arkitektur, matematikk, fysikk, informatikk, kjemi, biologi, nanoteknologi, biovitenskap, geologi...

Her finner du en oversikt over alle yrker med utdannelser som krever at du har realfag fra videregående skole.

Realfagspoeng

Alle programfag i programområdet for realfag gir 0,5 poeng. Unntakene er Matematikk R2 og Fysikk 2, som gir 1 poeng. Poengene legges til karakterpoengene dine når du søker høyere utdanning.