Studiespesialisering

A inngangen

Dette utdanningsprogrammet gir studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse. Det passer godt dersom du liker å arbeide med teoretiske fag som norsk, andre språk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk. I tillegg får du kroppsøving. Disse fagene blir kalt fellesfag.

Innen utdanningsprogram for studiespesialisering kan du velge mellom programområde realfag og programområde språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg kan elever på dette utdanningsprogrammet velge faget toppidrett fra utdanningsprogram for idrettsfag.

På Vg2 og Vg3 må du i tillegg velge felles programfag og valgfrie programfag.