Fagrom realfag

"Lærern min gjør faget spennende. Vi lærer det vi trenger å lære på en måte slik at alle sammen forstår det. Lærern min ser alle elevene; jeg blir lagt merke til hvis jeg faller ut, og lærern kommer bort til meg når vi begynner å jobbe med oppgaver for å gjennomgå det med meg. jeg føler meg trygg, og om jeg har spørsmål så nøler jeg ikke med å spørre høyt i klassen. Jeg er ikke redd for å si noe dumt, for det finnes ikke dårlige spørsmål. Lærern min er positiv og gjør det enkelt å lære" sagt av elev ved Bjerke videregående.

 

Bjerke videregående deltar i Program for bedre gjennomføring i matematikk 1P

Lære mer, fullfør og bestå

Utdanningsetaten i Oslo deltar i et forskningsprosjekt som har som mål å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Forskningsprosjektet går over tre år og er ett av fire nasjonale forskningsprosjekter i Program for bedre gjennomføring – spor 2, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Mange elever presterer svakt i matematikk. Elever med store matematikkutfordringer på ungdomsskolen kan få tilsvarende utfordringer i videregående skole, hvis ikke tiltak blir satt inn. De står da i fare for ikke å bestå faget matematikk på Vg1 og dermed ikke få et fullverdig vitnemål. Forskning tyder på at intensiv-opplæring har effekt både på matematikkferdigheter og fullføring av videregående skole.

 

Elevene mottar tilrettelagt opplæring knyttet til grunnleggende tall- og matematikkforståelse i to perioder (4-5 uker) høst og vår

 Målet er å styrke elevens ferdigheter i matematikk, slik at de er bedre rustet til å fullføre og bestå videregående skole

Undervisningen foregår som en del av den ordinære matematikkundervisningen ved skolen

 Skolen organiserer tilbudet i tråd med lokale muligheter og behov

 

 

  

Elif tar sykerpleieutdanning etter å ha gått studiespesialisering på Bjerke:

Jeg gikk alle mine tre år på Bjerke fordi dette var en skole jeg trivdes godt på. Jeg gikk på studiespesialisering, hvor jeg var godt fornøyd med lærerne og klassemiljøet. Nesten alle vennene jeg har kontakt med i dag er fra Bjerke. Jeg anbefaler Bjerke til alle sammen som skal søke på en videregående skole til våren fordi denne skolen har mye å gi til elevene sine. Lærerne på skolen er veldig flinke, og er hjelpsomme og gir gode tilbakemeldinger på vurderinger man har hatt i løpet av et skoleår. Jeg er veldig glad for at jeg valgte Bjerke skole, og er glad for at jeg valgte å gå alle mine tre år på denne skolen.

Nå i dag studerer jeg sykepleie i 2.året på Høgskolen i Oslo og Akershus, og trives med det. Det er viktig å finne ut av hva man er interessert i, og hva man liker å drive med. Det er derfor jeg har valgt å studere sykepleie i og med at jeg liker å jobbe med mennesker. Ved siden av studier driver jeg med kampsport – kickboksing og for tiden gjør jeg meg klar til februar hvor jeg skal være med i Norges Cup i Bergen i kickboksing.

Vennlig hilsen Elif

Drawing of a city