Særskilt tilrettelagt opplæring

 

Skolen har to grupper av elever innen tilrettelagt opplæring i egne grupper. Vi har en gruppe for multihandikappede elever (Hverdagslivstrening ) og en gruppe for elever med psykisk utviklingshemning / lærevansker ( S-gruppa - Arbeidslivstrening)

 

Les mer om skoletilbudet hverdagslivstrening (MH) og  arbeidslivstrening (S-gruppa)

 

Avdelingsleder for tilrettelagt avdeling (MH+S): Elisabeth Manshaus

Kontaktperson hverdagslivstreningsgruppa : Ingunn Furulund

Kontaktperson arbeidslivstreningsgruppa: Anne Lian Tollerud