Hvem er dette for?

Illustrasjon, Beast av Ryan Huertas

Som en skapende skole legger Bjerke videregående skole vekt på å utvikle elevens kreative rikdom, teknikk og visuelle forståelse, samt problemløsning og kritisk refleksjon. Samtidig som du får en profesjonell og teknisk kompetanse, opparbeider du også et grunnlag for en god akademisk kompetanse. Evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre er en viktig forutsetning. I tillegg legger vi vekt på å lære elever å ta ansvar for planlegging og gjennomføring av eget arbeid.

Utdanningsprogrammet for Medier og Kommunikasjon er en relativt liten avdeling ved Bjerke videregående skole med rundt 100 elever fordelt på tre trinn. Størrelsen på avdelingen er et stort pluss for hver enkelt elev. Det betyr at alle kjenner alle, noe som skaper et tett fellesskap og et godt sosialt miljø. Lærerne har god tid til alle sine elever, og du får tett oppfølging under utdanningen.

 
Om medier og kommunikasjon ved Bjerke videregående skole
Ved medier og kommunikasjon på Bjerke videregående skole ønsker vi å gi deg som elev mange faglige utfordringer. Du kan få oppleve hvordan det er å jobbe som fotograf, filmskaper, grafisk designer, webdesigner og journalist. Du får trening i å tenke visuelt, og du vil oppleve hva som skal til for å designe og produsere profesjonelle produkter og budskap. Og du vil jobbe med digitale verktøy av profesjonell standard som brukes i medieindustrien, slik at du vil få godt grunnlag for å utvikle dine digitale ferdigheter.

Ved å velge medier og kommunikasjon på Bjerke videregående skole vil du oppleve et godt arbeidsmiljø, stort faglig utbytte og god oppfølging av dyktige veiledere. Du kan velge å ta fagbrev som mediegrafiker eller fotograf, eller du kan velge det yrkesfaglige løpet med Vg3 Medier og kommunikasjon. Det gir grunnlag for å studere videre på høgskole og ved universitet.

• På Bjerke videregående skole avslutter elever på MK matematikk på Vg2. Timene tas fra prosjekt til fordypning. Elever på medier og kommunikasjon kan ta programfag matematikk fra utdanningsprogram studiespesialisering. Timene tas fra prosjekt til fordypning og valgfrie programfag.
• Elever på Vg3 medier og kommunikasjon velger i Vg3 et vagfritt programfag fra eget område (tekst, bilde eller lyd), samt et fag fra studiespesialisering.

 

Hvorfor velge medier og kommunikasjon?
I dagens samfunn spiller medier en sentral rolle som redskap for formidling av informasjon og kunnskap, underholdning og opplevelse. Aviser og forlag, grafisk industri, radio og TV, reklamebyrå og nettbaserte virksomheter er eksempler på mediebransjer som trenger kvalifiserte medarbeidere. Studieretningen har både et yrkesfaglig og et allmenndannende siktemål, og det faglige innholdet danner et godt utgangspunkt for videre utdannings- og yrkesvalg.


Litt om medie- og kommunikasjonsfagene
Mediekommunikasjon
Dette programfaget dreier seg om kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes i formidling av budskap i ulike medier mot forskjellige målgrupper. Programfaget omfatter bruk av medier og medienes rolle, makt og historie. Regelverk, etikk og kildekritikk inngår i programfaget.

Mediedesign og medieuttrykk
Dette programfaget handler om idé, form, uttrykk og funksjon knyttet til kommunikasjon gjennom tekst, lyd og bilde. Programfaget dreier seg om oppøving av kreative ferdigheter og utforming av medieprodukter. Programfaget omfatter uttrykkshistorie på grunnleggende nivå. Bruk av ulike designmessige virkemidler i medieproduksjoner inngår i programfaget.

Medieproduksjon
Dette programfaget dreier seg om å planlegge og gjennomføre en medieproduksjon, individuelt og i samarbeid med andre. Programfaget omfatter produksjon, bearbeiding, oppbevaring og distribusjon i aktuelle formater. Programfaget omfatter bruk av arbeidsmetoder og produksjonsverktøy.

Prosjekt til fordypning
Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevant utdanningsprogram, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3 og programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram.