Hva er en kollokviegruppe?

På future science står samarbeid sentralt både i, mellom og utenfor fag. Ved å dra veksler på hverandres erfaringer og perspektiv får du en dypere erkjennelse av sammenhenger mellom, årsaker til og konsekvenser av emner. Derfor vi du arbeide mye i kollokviegrupper.

En kollokviegruppe er et organisert faglig diskusjonsforum der elevene er likestilte, åpne overfor hverandre og der alle spørsmål er nyttige. Sammen finner man ut av sammenhenger mellom realfagene og bygger opp felles kunnskap og kompetanse.

Gruppen vil bestå av 4 personer delt i to par. Du vil sitte i nærheten av de andre medlemmene i klasserommet, og arbeide sammen med dem ved forsøk, oppgaver og diskusjoner. 

Hver kollokviegruppe vil ha en mentor, en lærer som har faglig og pedagogisk innsikt og hjelper gruppen til å utvikle studieteknikk, læringsstrategier, kildesøk og kildekritikk. Mentoren vil også være en kunnskapsrik sparringspartner og faglig veileder for å hjelpe gruppen og deg til å orientere deg i informasjonstilfanget.

Medlemmene av kollokviegruppen har ansvar for å støtte hverandre i læringsarbeidet, samarbeide om lekser, følge hverandre opp og hjelpe hverandre til å lykkes.