Businesslinja

Business samarbeid

Mål for businesslinja er at eleven: 

  • Skal lære ved å kombinere teori, nysgjerrighet og praktisk arbeid
  • deltar i nytenkende undervisning som følger utviklingen i markedet
  • opplever undervisningen og skolehverdagen nyttig, forstår fagene og klarer å knytte dette til utviklingen i samfunnet
  • forberedes på fremtidens arbeidsplasser, der evnen til endring og utvikling vil være viktig
  • får praktiske erfaringer gjennom samarbeidet med næringsllivet
  • opplever mestring og utvikling innen teamarbeid og presentasjonsteknikk
  • opplever mestring inne salg og nettverksbygging
  • får generell studiekompetanse