Businesslinja

Business samarbeid

Hvorfor velge Businesslinja?

 • du vil lære ved å kombinere teori, nysgjerrighet og praktisk arbeid
 • forberedes på fremtidens arbeidsplasser, der evnen til endring og utvikling vil være viktig
 • få praktiske erfaringer gjennom samarbeid med næringslivet
 • oppleve mestring og utvikling innen teamarbeid og presentasjonsteknikk
 • oppleve mestring innen salg og nettverksbygging
 • du får generell studiekompetanse
 • du blir godt forberedt til høyere utdanning innen businessfag

Dette får du på Businesslinja

 • gå i egen klasse alle 3 årene, også i programfagene
 • du er med på å etablere en ungdomsbedrift med dine medelever
 • ungdomsbedriften mottar støtte og veiledning fra en mentor
 • fordypning i businessfagene
 • sammenheng mellom fagene, med fokus på businessfagene
 • Motta besøk av og besøke eksterne samarbeidspartnere

Arbeidsmåter

Linja er preget av virkelige oppdrag fra næringslivet og det er fokus på studie- og arbeidsrelevante arbeidsmetoder. Businessfagene vil bli satt i sammenheng, og du vil få en helhetlig utdanning. Du blir forberedt på framtiden og en verden i forandring.

På denne linja vil elevene trene til å bli gode i ferdigheter som kreativitet, kritisk tenking og problemløsning. Og, som alt vi gjør på Bjerke, er også Businesslinja preget av verdiene engasjement, nyskapning og samarbeid.

Oppbygning og fag

VG1 på Businesslinja

 • Businesslinja er ulik vanlig studiespesialisering ved at hele klassen tar programfaget Markedsføring og ledelse 1 i tillegg til de vanlige fellesfagene. Du får altså 5 skoletimer mer i uka enn vanlig studiespesialiserende på VG1, og kan dermed ta ett fag mindre på VG3.
 • Du kan selv velge hvilken type matematikk du ønsker, enten 1P eller 1T.
 • De andre fellesfagene vinkler oppgavene og undervisning mot faget Markedsføring og ledelse 1.
 • Du vil dra på besøk til bedrifter og få virkelige oppdrag fra næringslivet.

VG2 på Businesslinja

 • Alle på Businesslinja tar disse to businessfagene:
 • Mulighet for å søke ett av følgende programfag skoleåret 2019/2020. Tilbudet kan variere fra år til år, og avhenger av antall søkere på faget.
 • Lærerne vil samarbeide og vise sammenhenger mellom fagene, både programfagene og fellesfagene.

VG3 på Businesslinja

 • Alle på Businesslinja tar følgende businessfag:
 • Fellesfagene blir koblet på businessfagene

Hvordan søke på businesslinja?

Du søker på tilbudet på vigo.no. Se etter studiespesialisering med business.