Future Science-linja

future science fysikk

Future Science er for deg som ønsker å løse fremtidens kompliserte utfordringer. Future Science gir ambisiøse og engasjerte elever muligheten til å jobbe med virkelige problemstillinger fra det globale samfunnet på spennende måter. Vi opplever endringer i klima som igjen gir et økende behov for kunnskap om konsekvenser og til tak. 

Future Science er for deg som vil utforske hva slags muligheter ny teknologi gir i fremtiden. Vi vil reflektere over etiske spørsmål og konsekvenser som oppstår i kjølvannet av dette. Du vil også bli utfordret på at samfunnsutviklingen krever forbedring av kommunikasjon og infrastruktur. en annen utfordring som elevene vil stå ovenfor er at samfunnet krever mer presise legemidler for å gi forbedret livskvalitet. 

Future Science på Bjerke vil tilby det et kreativt skolemiljø preget at et godt samhold mellom elever og lærere. Du får inspirasjon i form av oppdrag fra samarbeidspartnere i næringslivet og i høyere utdanning. 

Future Science gir deg generell og spesiell studiekompetanse.