Hvorfor velge idrett?

Treningsstudio

 Du bør søke hos oss dersom du ønsker:

  • Engasjerte lærere som er eksperter på sine fagområder med topp kompetanse på utvikling av idrettsutøvere.
  • En praktisk og variert skolegang med god balanse mellom aktivitet og studier i et ambisiøst, trygt og sosialt skolemiljø.
  • En skapende skole som arbeider målrettet for å få frem det beste i hver elev gjennom mestring og individuell utvikling.


Bjerke videregående skole har siden 1976 kunnet tilby utdanningsprogram idrettsfag til ungdom som ønsker å kombinere idrett med utdanning. Vi arbeider for å etablere samarbeid mellom skolen og idrettslag som har utøvere som søker seg til skolen. Vi ønsker et bredt utvalg av ambisiøse og målbevisste idrettsutøvere som sammen med våre idrettsfaglærere vil styrke et etablert toppidrettsmiljø.

Vi ønsker å tilrettelegge for en optimal kombinasjon av idrettslig utvikling og en utdanning som gir studiekompetanse.