Oppbygging og fag

fadder

Det er et studieforberedende utdanningsprogram som fører frem til generell studiekompetanse og består av et bredt utvalg av fellesfag i tillegg til den idrettsfaglige utdanningen. Utdanningen gir grunnlag til nesten alle studier ved universitet og høgskoler. Blant annet ingeniør- og medisinutdanning krever noe mer realfag. Bjerke videregående skole vil tilby matematikk som valgfrie programfag.

I de obligatoriske programfagene vil elevene i tillegg til den fysiske treningen (aktivitetslære), få teoretisk kunnskap om forhold som er sentrale for prestasjonsutvikling i idrett (treningslære), lære å se idretten ut fra et samfunnsperspektiv (idrett og samfunn), og få leder- og treneropplæring (treningsledelse). Utdanningsprogram for idrettsfag gir bred kompetanse og erfaring i ledelsesutvikling.

Treningslære har følgende hovedområder:

 •      Treningsplanlegging
 •      Kroppens oppbygning og funksjon
 •      Treningsformer og treningsmetoder
 •      Trening og helse

(I faget treningslære skal du blant annet lære hvordan og hvorfor vi trener utholdenhet, styrke, hurtighet, spenst, teknikk.)

Breddeidrett har følgende hovedområder:

 •      Idrettsaktiviteter
 •      Basistrening
 •      Fysisk aktivitet og helse

(I breddeidrett skal du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i forskjellige idretter.)


Toppidrett har følgende hovedområder:

 •      Treningsplanlegging
 •      Basistrening
 •      Ferdighetsutvikling

(Toppidrett skal gi deg mulighet til å satse målrettet på idretten din på et høyt nivå.)


Treningsledelse har følgende hovedområder:

 •      Trener- og lederrollen
 •      Treningsledelse i praksis
 •      Arrangement

(I faget treningsledelse utvikler du deg som fremtidig trener og idrettsleder.)


Aktivitetslære har følgende hovedområder:

 •      Idrettsaktiviteter
 •      Basistrening
 •      Friluftsliv

(Ferdighetsutvikling og mestring av idretter og aktiviteter, i sal /hall, barmark, vann og snø /is.)


Idrett og samfunn har følgende hovedområder:

 •      Organisering av idrett
 •      Idretten i samfunnet
 •      Idrettens verdigrunnlag

(Faget idrett og samfunn gir deg økt kunnskap om idrettens posisjon i samfunnet og idrettens betydning for samfunnsutvikling.)