Ny linje

future

I en verden med stadig flere utfordringer velger vi ved Future Science å ha tillit til at vitenskapelig dybde- og breddeforståelse vil være et viktig bidrag til å løse problemstillinger på lokalt og globalt nivå.

 

På Future Science er mål 

-          å tilegne seg solid, dyp og bred realfaglig kompetanse

-          å tilegne seg innsikt i vitenskapelig metode, kunnskap og refleksjon

-          styrke kompetanse i å analysere, forme synteser og vurdere

-          styrke sosial bevissthet og kritisk tenking

-          reflektere over vitenskapen sin påvirkning på samfunn og samfunnsutvikling på godt og vondt

-          å gjøre seg bevist på egne holdninger og adferd, og deres konsekvens for samfunnet og miljøet

-          kunne kommunisere, argumentere, belyse, drøfte og begrunne både muntlig og skriftlig.

-          forberede elevene til framtidige studier innen realfag på en bevist måte