Ny linje

business

Den nye linja skal være et tilbud for elever som å gå på en linje innenfor studiespesialisering, språk, samfunnsfag og økonomi. Elevene vil altså få generell studiekompetanse og kan ta høyere utdanning etter tre år, i stedet for å ta allmennfaglig påbygging det tredje året som man må på mange andre linjer.

- Entreprenørskap og tverrfageligheten er veldig viktig.

Meningen med businesslinja er at elevene allerede på videregående skole skal komme tett på arbeidslivet og jobbe i team. Linja består mye av entreprenørskap og en tilnærming til arbeidslivet.

 

Ungdom som skal søke på videregående skole til høsten har altså nå en gylden mulighet til å satse på businesslinja.

 

Businesslinjen er et treåring studieforberedende løp hvor du vil få kompetanse og erfaring i å starte egen bedrift, utvikle deg som leder, ta ansvar for å nå bedriftens mål, lære å skrive forretningsplan, lage budsjett og følge opp resultater for å nevne noe.