Sosiologi og sosialantropologi

Dette lærer du

Sosiologi og sosialantropologi er to samfunnsfag som begge er opptatt av å beskrive og forklare menneskers følelser og adferd i sosial sammenheng. Fagene har mye til felles, og skiller seg fra for eksempel psykologi, ved at psykologen fokuserer på enkeltindividet, mens sosiologen vil forklare forhold ved grupper av mennesker. Det kan være alt fra små grupper som en skoleklasse, til større samfunnsgrupper og hele samfunn.

Sosialantropologien er også opptatt av grupper av mennesker, men har tradisjonelt vært opptatt av å sammenlikne ulike kulturer. Små, enkle samfunn i andre verdensdeler, er det som tradisjonelt har vært antropologens område. Dette har endret seg de senere årene, og nå studerer antropologer også ulike grupper i vårt eget samfunn.

I dette kurset vil du lære samfunnsfaglig tenkemåte, og vi vil gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål.