Samfunnsøkonomi 2

Samfunnsøkonomi 2

Bygger på Samfunnsøkonomi 1.

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Markedsteori
  • Økonomisk vekst
  • Arbeidsledighet og økonomisk politikk
  • Inntektsfordeling og miljøproblemer
  • Internasjonal økonomi