Samfunnsfaglig engelsk

Dette lærer du

I Samfunnsfaglig engelsk, som bygger på Internasjonal engelsk, går man enda dypere inn i litteraturen og språkopplæringen. Programfaget bidrar også til økt innsikt i amerikansk og britisk historie, samt politiske systemer i de to landene.