Politikk og menneskerettigheter

Dette lærer du

Politikk og menneskerettigheter utvider din kunnskap både om det norske politiske systemet, om demokrati og menneskerettigheter og om hva som skaper krig og konflikter i verden. Du får også innsikt i hvordan internasjonalt samarbeid fungerer i EU og FN. Lærerne prøver å koble teori i faget opp mot dagsaktuelle problemstillinger i Norge og verden. Faget bygger på samfunnsfag i vg1 og på sosiologi og sosialantropologi i vg2.