Medie- og informasjonskunnskap 1

Dette lærer du

I medie- og informasjonskunnskap ser vi på pressens rolle i demokratiet og forskjellene på medias funksjon i ulike land i verden, blant annet i utviklingsland. Du får trening i å utvikle egne medieprodukter tilpasset ulike medier og sjangere, for eksempel journalistikk, reklame, video, foto og sosiale medier. Faget vil være ekstra nyttig for deg som i fremtiden vil studere eller jobbe med journalistikk, kommunikasjon, reklame, markedsføring og andre beslektede yrker.

Medie- og informasjonskunnskap 1

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

  • Medieutvikling
  • Uttrykksformer
  • Medium, individ og samfunn