Markedsføring og ledelse 1

Dette lærer du

Dette faget vil gi deg følelsen av å gå på Businesslinja, fordi du vil oppleve spennende bedriftsbesøk og gjesteforelesere fra næringslivet. Opplæringen knytter teori til praktisk arbeid innenfor områdene marked og målgrupper, psykologi og kjøpsatferd, situasjonsanalyse, konkurransemidlene, organisasjon og ledelse. Kunnskaper og kompetanse i dette faget er viktig i mange yrker og gir et godt grunnlag for videre studier. Markedsføring og ledelse 1 er et femtimers kurs, der eksamensformen er muntlig. Dette faget danner en god basis for fagene Entreprenørskap 1 og Markedsføring og ledelse 2 som du vil følge i vg2.