Markedsføring og ledelse 2

Dette lærer du

Også her vil du oppleve fagrelevante og spennende bedriftsbesøk og gjesteforelesere fra næringslivet. Her jobber du med case der fokuset bygger på det du lærte i vg1 samt at du lærer om personalutvikling og ledelse, markedsstrategi og markedsplanlegging, etikk og samfunnsansvar. Markedsføring og ledelse 2 er et femtimers kurs, der eksamensformen er skriftlig. Dette faget danner et godt grunnlag for videre studier.