Internasjonal engelsk

Dette lærer du

  • Ulike varianter av engelsk
  • Kommunikasjon på tvers av kulturer og mediers rolle i engelskspråklige land.
  • Globale utfordringer og studier i engelsktalende land.
  • Samfunnsfaglige og litterære emner.
  • Samtidig lærer du mer om språkets oppbygging og struktur.