Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Dette lærer du

Her vil du være med på å danne en egen ungdomsbedrift sammen med 4 andre medelever, der dere selv bestemmer hvilken vare eller tjeneste dere skal markedsføre og selge og til hvem. Her er fokuset på å knytte det teoretiske opp mot det praktiske arbeidet i ungdomsbedriften. Du vil både lære om hva entreprenørskap er samt om hvordan du kan etablere og drifte bedriften deres. Dette er et femtimers kurs, der eksamensformen er muntlig-praktisk. Dette faget danner et godt grunnlag for videre studier.

Arbeidsmåter

  • Kurs og aktiviteter utenfor skolen og driver nettverksbygging
  • Du vil komme i kontakt med og få hjelp av aktører i næringslivet, delta på messer og konkurrere med andre ungdomsbedrifter om premier
  • Faget krever at du er god til å samarbeide og til å utføre rollen du får i bedriften, og at du tar ansvar og initiativ i gruppeprosessen.