Matematikk S1

Dette lærer du

I matematikk S1 både repeterer vi og jobber videre med mange temaer fra matematikk 1T. Vi jobber med blandt annet algebra, likninger og ulikheter, logaritmer, funksjoner og derivasjon. Nye temaer i matematikk S1 er for eksempel lineær optimering (bruk av ulikheter til å løse praktiske problemer) og ulike sannsynlighetsfordelinger. Etter matematikk S1 kan du velge matematikk S2

Arbeidsmåter

  • Tavleundervisning
  • Oppgaveregning
  • Bruk av digitale hjelpemidler som Geogebra