Matematikk R2

Matematikk

Dette lærer du

Matematikk R2 er fortsettelsen av matematikk R1. Vi ser på algebra, funksjoner, rekker, romgeometri og differensiallikninger. Det er en fordel å ta matematikk R2 dersom du skal ha fysikk 2

Arbeismåter

  • Tavleundervisning
  • Oppgaveregning
  • Bruk av digitale hjelpemidler som Geogebra

Videre studier

Matematikk R1 og matematikk R2 er et opptakskrav for de fleste studiene i realfag ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og NTNU. Les mer om Les mer om opptakskrav for høyere utdanning på matematikk.org. Du må ha matematikk R2 for å søke på lektorprogrammet med studieretning realfag på Universitetet i Oslo.