Matematikk R1

Dette lærer du

Vi starter vi der matematikk 1T slutter, og går videre i temaer som algebra (f.eks. logaritmer, derivasjon...), funksjoner, geometri og sannsynlighet. Vektorer er et nytt tema. Du bør ha god oversikt i 1T før du begynner på R1. Det er en fordel å ta R1 dersom du skal ha fysikk 1. Etter matematikk R1, kan du velge matematikk R2.

Arbeismåter

  • Tavleundervisning
  • Oppgaveregning
  • Bruk av digitale hjelpemidler som Geogebra

Videre studier

Matematikk R1 og matematikk R2 er et opptakskrav for de fleste studiene i realfag ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger og NTNU. Les mer om opptakskrav for høyere utdanning på matematikk.org. For medisin, odontologi, klinisk ernæring og farmasi kreves matematikk R1 eller matematikk S1+S2 (samt fysikk 1 og kjemi 1+2).