Kjemi 1

Kjemi 1

Opplæringen knytter teori til praktisk laboratoriearbeid innenfor områdene kjemiens språk og modeller, naturvitenskapelige arbeidsmåter, vannkjemi, syrer og baser og organisk kjemi. Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier. Kjemi 1 er et femtimers kurs. Etter kjemi 1 kan man ta kjemi 2 som bygger på kjemi 1.