Fysikk 2

fysikk forsøk

Dette lærer du

I fysikk 2 jobber vi videre med klassisk mekanikk, blandt annet beregninger av satellitbaner. Vi jobber også videre med elektrisitet og teknologi. Vi ser på magnetisme, induksjon, og lærer hvordan ulike typer måleutstyr virker. Du må ha bestått fysikk 1 for å ta fysikk 2, og du bør ta matematikk R2 sammen med fysikk 2.

Arbeidsmåter

  • Mye oppgaveregning
  • Elevøvelser
  • Tavleundervisning