Biologi 1

Skolelaboratoriet

Dette lærer du

I biologi 1 lærer du om levende organismer, for eksempel planter, dyr, mennesker, alger, bakterier og virus. Vi lærer om oppbygningen til celler, bakterier og virus. Vi ser på plantenes oppbygning og formering, og vi sammenligner de viktigste organene i ulike dyregrupper. Vi finner ut hvordan planter og dyr er tilpasset å leve i sitt miljø. Menneskekroppen er en stor del av faget, og du lærer om oppbygningen og funksjonen til både hjerte, lunger og nyrer. Etter biologi 1 kan du velge biologi 2.

Arbeidsmåter

  • Ett feltarbeid, vanligvis i skogen i nærområdet
  • Forsøk på skolen, for eksempel mikroskopering og disseksjon
  • Forelesninger
  • Mye lesing og skriving
  • Vanligvis et besøk på Naturhistorisk museum

 Mikroskopiering