Norsk

«Les fordi det er kjekt», sier Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre – og det håper vi at elevene vil oppleve at de gjør (mange ganger) i løpet av sin tid på Bjerke. Kanskje under romanprosjektet på vg1 eller mens de jobber med fordypningsemnet på vg3, eller i møte med et dikt en tilfeldig norsktime. Norsk er skolens største fag – og ikke uten grunn. Gjennom de tre årene på Bjerke har vi som mål at elevene skal:

  • oppleve en dannelsesreise gjennom møter med ulik litteratur fra ulike tider. 
  • bli kjent med den norske kulturarven.
  • utvikle seg som leser og skriver.
  • å utnytte potensialet sitt og oppnå best mulig resultater.
  • finne sin egen stemme.

Lærerne i norskseksjonen samarbeider tett for å legge til rette for å få dette til, og vi satser spesielt på arbeidet med «den gode teksten», som skal lette elevenes vei mot å bli gode og strukturerte skrivere.

Lenkene er ment som ressurser for dem som ønsker å jobbe med norsk hjemme, men mange av sidene blir elevene også kjent med gjennom undervisningen.