Historie

Dette lærer du

I Vg2 har du eldre historie, som går fra etableringen av de første samfunnene, til opplysningstiden (ca. 1700-tallet). I Vg3 har du moderne historie, fra ca.1700-tallet og frem til i dag.