Geografi

Buerbreen

Dette lærer du

Du lærer om indre og ytre krefter som former jorda, om vær og klima, og om befolkningslære.

Arbeidsmåter

  • Tavleundervisning
  • Muntlig og skriftlig arbeid
  • Lydfiler, bilder, presentasjoner og liknende
  • Animasjoner og videoer

 

Bilde: Cecilie Pedersen