Fremmedspråk

På Bjerke tilbyr vi følgende fremmedspråk

 • Spansk I
 • Spansk II
 • Spansk I+II
 • Tysk I
 • Tysk II
 • Tysk I+II

Språktilbudet kan variere fra år til år basert på elevenes valg ved skolestart.

Valg av språk

 • Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge mellom å:
  1. Fortsette med samme fremmedspråk som du hadde på ungdomsskolen. Da skal du velge nivå II. Dette har du i VG1 og VG2.
  2. Begynne på et nytt fremmedspråk. Da skal du velge nivå I. Dette har du i VG1 og VG2.
 • Dersom du IKKE hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i 3 år (VG1, VG2 og VG3). Da skal du velge nivå I+II.

Bydekkende ettermiddagsundervisning i andre fremmedspråk

Andre fremmedspåk som fellesfag

 • Kinesisk (mandarin), tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Elvebakken vgs.
 • Italiensk, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Foss vgs.
 • Tegnspråk nivå I og II, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Nydalen vgs.
 • Japansk, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo handelsgymnasium.
 • Russisk nivå I og II, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole.

Fremmedspråk som programfag (gir 0,5 språkpoeng)

 • Latin 1 som programfag tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 
 • Latin 2 som programfag tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 
 • Russisk II som programfag, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 

Fremmedspråk nivå III (gir 1 språkpoeng)

 • Fransk nivå III, tirsdager og torsdager kl 16.30 - 18.30 på Foss vgs. 
 • Tysk nivå III, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.30 på Oslo handelsgymnasium. 
 • Spansk nivå III, tirsdag og torsdag kl. 16.30-18.00 på Oslo katedralskole. 

Morsmålseksamen

Du kan ersatte fremmedspråk med morsmål. Se her for mer informasjon.

Fremmedspråk nivå I (Vg1 og Vg2)

Timer 225 over to år

Trinn Vg1 og Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen i VG2.

Hovedområder

 • Språklæring
 • Kommunikasjon
 • Språk, kultur og samfunn

Fremmedspråk nivå II (Vg1 og Vg2)

Bygger på fremmedspråk nivå I fra ungdomsskolen.

Timer 225 over to år.

Trinn Vg1 og Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen i VG2.

Hovedområder

 • Språklæring
 • Kommunikasjon
 • Språk, kultur og samfunn