Samfunnsfag

Dette lærer du

I samfunnsfag lærer vi om hvordan individer og kulturer påvirker samfunnet. Vi ser på politikk, demokrati og utvikling i Norge og resten av verden.