Treningsledelse 2+3

Treningsledelse 2+3

Bygger på Treningsledelse 1.

Timer 112

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

  • Trener- og lederrollen
  • Treningsledelse i praksis
  • Arrangement