Idrett og samfunn

Faget idrett og samfunn gir deg økt kunnskap om idrettens posisjon i samfunnet og idrettens betydning for samfunnsutvikling.