Idrett og samfunn

Faget idrett og samfunn gir deg økt kunnskap om idrettens posisjon i samfunnet og idrettens betydning for samfunnsutvikling.

Idrett og samfunn

Timer 140

Trinn Vg2 og Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Hovedområder

  • Organisering av idrett
  • Idretten i samfunnet
  • Idrettens verdigrunnlag