Aktivitetslære 3

Aktivitetslære handler om ferdighetsutvikling og mestring av idretter og aktiviteter, i sal /hall, barmark, vann og snø /is.

Aktivitetslære 3

Bygger på Aktivitetslære 2.

Timer 140

Trinn Vg3

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

  • Idrettsaktiviteter
  • Basistrening
  • Friluftsliv