Aktivitetslære 3

Aktivitetslære handler om ferdighetsutvikling og mestring av idretter og aktiviteter, i sal /hall, barmark, vann og snø /is.