Aktivitetslære 2

Aktivitetslære handler om ferdighetsutvikling og mestring av idretter og aktiviteter, i sal /hall, barmark, vann og snø /is.

Aktivitetslære 2

Bygger på Aktivitetslære 1. 

Timer 140

Trinn Vg2

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Hovedområder

  • Idrettsaktiviteter
  • Basistrening
  • Friluftsliv