Aktivitetslære 1

Aktivitetslære handler om ferdighetsutvikling og mestring av idretter og aktiviteter, i sal /hall, barmark, vann og snø /is.

Aktivitetslære 1

Timer 140

Trinn Vg1

Karakterer
Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen
Elevene skal ikke opp til eksamen.

Hovedområder

  • Idrettsaktiviteter
  • Basistrening
  • Friluftsliv